Gjersjøen Antirust AS

Gjersjøen Antirust har over 45 års erfaring med kvalitetsbehandling av biler. I 2007 flyttet vi inn i nye lokaler i Rosenholmveien 47. Verkstedet har det mest moderne utstyr for ivaretakelse av bilen. De leverer antirustbehandling av personbiler, varebiler og bobiler, samt utbedring, sandblåsing og støydemping. De har god ekspertise og utstyr som skal til for å gi din bil en komplett behandling selv på steder du ved egen hjelp ikke kan nå uten det samme spesialutstyr. Du får original antirustbehandling med Tectyl kun hos autoriserte Tectyl-verksteder.

De fleste biler leveres med rustgaranti. Likevel er det nødvendig med ekstrabehandling for å unngå rustskader som følge av det harde klimaet vi har i Norge. Skiftende årstider med ekstreme værtyper, sterk kulde og varme, en lang kyst med mye salt sjøluft, steinsprut, søle og vann. Alt dette er årsak til rustangrep. I tillegg kommer salting av veiene om vinteren. Veisaltet alene forårsaker rustskader for over to milliarder kroner hvert år.

Tectyl Antirustprogram er en behandling som effektivt forebygger rustskader og dermed øker bilens annenhåndsverdi. Er du usikker på om din bil trenger en ekstra rustbeskyttelse, anbefaler vi at du tar kontakt. Gjersjøen Antirust kan tilby en gratis og uforpliktende rustsjekk. Da vil bilen bli grundig sjekket med spesial instrumenter for kanal og hulromskontroll. Ring og avtal tid på forhånd.

    Jeg ønsker time for gratis rustsjekk (fyll ut din info under og vi tar kontakt med deg):

    *Må fylles ut. Dine data behandles i henhold til personvernloven.


    Åpningstider :

    Mandag – fredag: 08:00-16-00