Gjersjøen Antirust AS

Gjersjøen Antirust har over 45 års erfaring med kvalitetsbehandling av biler. I 2007 fl yttet vi inn i nye lokaler i Rosenholmveien 47. Verkstedet har det mest moderne utstyr for ivaretakelse av bilen. Produktene vi leverer er antirustbehandling av personbiler, varebiler og bobiler, samt utbedring, sandblåsing og støydemping.

Jeg ønsker time for gratis rustsjekk (fyll ut din info under og vi tar kontakt med deg):

*Må fylles ut. Dine data behandles i henhold til personvernloven.


Åpningstider :

Mandag – fredag: 08:00-16-00