Vår behandlingsmetode

Vår behandlingsmetode

Det er mange begreper innen antirust som kanskje lett blir både misforstått og misbrukt.

Understellsbehandling med Tectyl er en tillitssak, og prosessen tar tid. Det er viktig at hvert ledd i prosessen utføres grundig, og at det ikke tas noen snarveier.

Vår behandlingsmetode:

1. Rengjøring. Hjul, innerskjermer og deksler skal være demontert på en slik måte at man sikrer god rengjøring bak disse. Grundig rengjøring med høytrykk og varmt vann er en forutsetning for et godt resultat. Etter vask foretas en grundig inspeksjon.
2. Tørking. Foregår i godt ventilerte rom med varme og høy utskifting av luft. Bilens understell og hulrom må være tørr før behandling kan starte.
3. Kontroll av understell. All løs PVC og/eller understellsmasse fjernes med PVC kniv, eller lignende verktøy. Hvis det er overflate rust må dette fjernes/utbedres. Dersom det er rustangrep som utvidelse av falser, gravrust og lignende, vil kunden bli underrettet om at utbedring må foretas før sandblåsing/primer kan utføres.
4. Forberedelse til sprøyting. Før sprøyting blir bilens utvendige karosseri dekket med lakkvern og bremseskiver dekkes med plast for å beskytte flatene mot Tectyl.
5) Påføring av tynn tectyl. Aller først sprøytes kanaler og hulrom på bilens understell med tynn Tectyl. Så sprøytes hele understellet med samme produkt.Deretter sprøytes bilens resterende hulrom og kanaler.
6) Påføring av tykk Tectyl. Det sprøytes tykk Tectyl på komponenter som rørgater, bremse- og drivstoffrør m/oppheng, bakaksel, bremseskjold, drivstoff-påfyllingsrør, forstilling, bærebruer og ellers alle synlige og tilgjengelige steder på understellet. Det foretas en etterkontroll av sprøytingen med godt lys. Bilen settes til tørking/herding i tempererte lokaler.
7) Klargjøring. Hjulene blir satt på og bilen rengjøres utvendig. Det utføres en etterkontroll av bilen.
8) Levering og behandlingstid. En behandling med Tectyl tar to til tre virkedager. Dette grunnes den grundige prosessen vi følger for å sikre best mulig kvalitet på behandlingen.